Lammningsperioden

Lammningsperioden har sträckt sig från november 2015  till april 2016.  Det har  fötts ca 120 lamm under den här perioden på gården, av korsningen finull/texel/dorsett och gotlandsfår. Tackorna och lammen går på lösdrift i ett stort och luftigt fårstall med fri tillgång till grovfoder och kraftfoder.Våran besättning med 11 stycken gotlandsfår lammade under april månad och går nu ute på bete med sina lammungar ända framtill hösten.

20151214_191502

Under sommaren i juli månad betäcker vi våra korsningstackor med våra avelsbaggar.

SONY DSC

SONY DSC