I dag består vår besättning av 45 tackor av korsningen Texel/Dorsett/Finull. På gården finns även 1 Texelbagge och en Gotlandsfårbagge som vi använder i vår avel.

Under hösten-14  utökade vi  vår besättning med 12 st Gotlands får och nu är besättningen uppe i 20 tackor. Vi erbjuder våra kunder fina gråa lammskinn av fin kvalitet som vi säljer i våran gårdsbutik.

 

Svensk Texel

Svensk Texel är ett medelstort vitt får utan ull på huvud och ben. Mule och klövar skall vara svarta. Det är ett lugnt och tillitsfullt får, som är lätt att hantera på bete och i stall.

Finull

Fin­ulls­fåret är en svensk lantras, vilket innebär att det anpas­sats till vårt kli­mat under lång tid. De tål vin­ter och kyla bra, och lam­men växer till sig på enbart bete — i regel behöver de inget extra kraft­foder för att bli slak­t­mogna under hösten om de fötts på våren.  Det är ett väldigt trevligt och socialt djur, de är per­son­liga och man lär snabbt känna de olika indi­viderna. De är nyfikna av sig och kom­mer gärna fram och häl­sar och tit­tar intresserat på medan man arbe­tar med något i stal­let. Deras rel­a­tivt lugna humör i kom­bi­na­tion med att de är så lätta att få tama gör dem väldigt lättskötta.

Dorsett

Dorset är ett medelstort, lugnt, härdigt och kompakt kött får. Tackorna är goda mödrar. Rasen har vit, medelgrov ull, vitt huvud och skär nos. Trevliga och lugna i hantering.

Gotlandsfår

Gotlandsfåret är ett svenskt, unikt lantrasfår som är störst i Sverige. 
Fåret har sitt ursprung i det gamla gotländska utegångsfåret med anor i vikingatid. Gotlandsfåret har goda modersegenskaper och ger bra slaktlamm.  Fårrasen är utmärkta betesdjur och kan beta på lågproducerande marker. Gotlandsfåret är ett härdigt, livligt, oskyggt och rörligt får. Utmärkande är ett aktivt betessök. Rasen har en utpräglat flockinstinkt. Färgen är grå i olika nyanser från mörkt- till ljusgrått, pälsen är lockig, glansig och silkig. Huvud och ben är svarta, ibland förekommer vita tecken, detta är dock inte önskvärt. Svansen är kort och med ullfri spets. Rasen har bra fruktsamhet och lammar lätt.