Finhackat hösilage

Årets skörd 2016 har varit mycket bra.
Blandningen vi har i vårt hösilage är timotej, ängs vingel och engelskt rajgräs. Gräset är finhackat och upprullat på stora rundbalar, vilket gör att gräset lätt trillar isär vid utfodring.

 

Hösilagebalarna är rullade på stora balar med 8 lager plast och väger ca 400 – 450 kg.
Pris: 450 kr/bale (priset är inklusive moms)
Transport kan ordnas om så önskas.

 

Vad är hösilage?

Hösilage är konserverat gräs.

Namnet antyder en kombination av hö och ensilage. Ett ensilage med högre torrsubstans än vanligt kallas för hösilage. Som vid all ensilering utgår man ifrån en mjölksyrajäsning som kräver en helt syrefri miljö. Den skapas genom inplastning i absolut lufttäta balar. Eftersom hösilaget har högre halt torrsubstans än ensilage blir inte mjölksyrajäsningen så stor. Därför är en syrefri miljö av yttersta vikt för ett bra resultat.

Förenklat skördearbete.

Ett skäl till den ökade användningen av hösilage, utöver dess foderkvalitet , är det förenklade skördearbetet. Traditionell höskörd är mycket beroende av väderleken. Fuktigt väder eller mycket regn gör det mycket svårt att bärga hö av tillräckligt god kvalitet. Risken för mögel och kvalitetsförsämring är stor.

Genom att producera hösilage har vi större möjlighet att skörda vallen precis när gräset har det näringsmässiga innehåll och den sammansättning vi vill ha. Med hösilage går det lättare att hålla jämn kvalitet även i mycket stora foderpartier.

Även i de efterföljande arbetsmomenten är arbetet med hösilage enklare än traditionell hantering av hö. De inplastade balarna behöver inte förvaras inomhus eller under tak. Det viktiga är att de förvaras på ett torrt, fast underlag och grusat eller hårdgjort underlag.

Vid frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av dig till oss